Brukertips

Gode råd - Knep - Lure vrier

Når du ringer Malthus får du en erfaren håndverker på tråden. Det betyr at vi har de beste forutsetninger for å forstå hva du snakker om, og kan diskutere problemstillinger ut fra de egnede produkter og hvilke behov de skal dekke.

"Halve" Malthusstag som sikring av dekkeforskaling
Utgangspunktet for dette lille trikset er et standard Malthus forstag: Bøy et halvt Malthusstag til en krok, og plasser det i en dekkeforskaling slik som tegningen viser. Dette er en enkel måte å sikre at forskalingen ikke raser, når dekkestøtten tas vekk. Nedtagningen kan deretter skje bitvis og kontrollert.

Bôring i finéret er ikke nødvendig. Staget kan forsenkes tilstrekkelig i finérkanten ved hjelp av et par slag med hammeren.

Vil du ha mønster i betongen?
For å lage et dekorativt mønster i veggen eller forstøtningsmuren, festes støpematriser på innsiden av forskalingen. Ta kontakt for nærmere informasjon. Vi har flere mønstre tilgjengelige.

Ta oss med på råd. Vårt mål er at du skal bli fornøyd med et godt resultat!

Brukertips - uisolerte konstruksjoner

hpim0525

Monteringsanvisninger

hpim0525

Brukertips - isolerte konstruksjoner

hpim0525
Malthus AS
Vassbotnen 1, 4313 Sandnes
Postboks 245, 4066 Stavanger

Send gjerne en e-post eller ring oss:
Telefon: +47 51 63 50 00
Telefaks: +47 51 63 00 33
E-post: malthus@malthus.no