Brukertips - uisolerte konstruksjoner

Sparer finéret - Godt utprøvde metoder - Enkel forskyvning

Såleforskaling 

Dette er en rask og enkel metode som gir god nøyaktighet. Ved større enkeltprosjekter, eller om man har jevnlig bruk for såleforskaling, kan det lønne seg å "prefabrikere" formsidene.

1.  Bor 18 mm hull med 80 cm mellomrom, og forskyv hullene i innerforskalingen i forhold til ytterforskalingen med en avstand som er lik bredden på sålen.

2.  Mål deretter den ene enden på innerforskalingen i en farge og på ytterforskalingen i en annen. Med en slik enkel prefrabrikering vil alltid forskalingen passe på ytterhjørnene.

3.  Tilpass i innerhjørnene ved å kappe bare i den umalte enden, for å spare tid og materialer.

4.  Stiv av formen med en bordbit på tvers for ca. hver andre meter. Siden forskalingen er stiv nok i seg selv, vil sikringen mot forskyvning på underlaget kunne gjøres meget enkelt, f.eks. ved å slå ned biter av armeringsjern eller lignende langs formsidene. Større stein, eller hauger av grus og stein kan også benyttes.

Konvensjonell forskaling
Boring av hull i finéret er ikke nødvendig. Med et par slag med hammeren, forsenker man staget i kanten på finéret slik at skjøten blir tett nok. Dette er et viktig poeng som man har mye igjen for ved avforskalingen. I tillegg spares finéret.

Forskaling av kurver, liggende bord
Benyttes 15 mm forskalingsbord og 98 mm (4") virke, kan standard Malthus-stag benyttes hele veien - også i kurven. På rette strekk, brukes utlegg på 22,5 cm, og i kurven utlegg på 12,5 cm som er standard for bruk på vare kassetter. Disse finnes alltid på vårt lager.

Forskaling av kurver, stående bord.
Brukes til støttemurer, gjerdefundamenter, blomsterkasser, bassenger og liknende. Bygg opp de innvendige bueskivene i flere lag til en tykkelse på ca. 4 cm (maks. 4,5 cm). Sammen med 22 mm bord og 48 mm virke som stående strekkfisk, er konstruksjonen tilpasset Malthus formstag med utlegg 12,5 cm. Dette er standard utlegg for bruk sammen med våre kassetter og finnes alltid på vårt lager for de fleste aktuelle murtykkelser.

Når du ringer Malthus får du en erfaren håndverker på tråden som kan gi deg råd og tips på kjøpet.

Brukertips

hpim0525

Monteringsanvisninger

hpim0525

Brukertips - isolerte konstruksjoner

hpim0525
Malthus AS
Vassbotnen 1, 4313 Sandnes
Postboks 245, 4066 Stavanger

Send gjerne en e-post eller ring oss:
Telefon: +47 51 63 50 00
Telefaks: +47 51 63 00 33
E-post: malthus@malthus.no