Stillas

Mange varianter • Uendelig høyt • Så langt du vil
Før du tenker på hvilke stillas du trenger, er det lurt å stille følgende spørsmål:
  • Hva skal stillaset brukes til? 
  • Hvor mange skal jobbe? 
  • Hvor høyt må vi?
  • Hvor lenge skal vi jobbe i den høyden?

År med erfaring har gitt oss kunnskap som kommer kundene til gode. Vi kan gi de rette svarene og levere løsninger som fullt ut dekke dine behov.

Vi leverer 4 forskjellige byggmesterpakker på følgende størrelser:
 56m2 -  67,5m2 – 101m2 og 135m2 

De størrelsene vi absolutt selger mest av er den på 101 m2 og den på 135 m2

Fordi det finnes mange typer stillaser har vi i tillegg flere samarbeidspartnere som besitter kunnskaper som er nyttige når det skal bygges sikre stillaser.

Gode økonomiske løsninger
Malthusstillaset dekker dine behov for sikker adkomst i høyden, både når det gjelder kjøp og leie. Du kan gjerne gjøre begge deler samtidig: Velger du å kjøpe et stillas, men oppdager at du har et midlertidig behov for en større andel, kan du ganske enkelt leie det du måtte trenge av oss.
 
Ønsker du å kjøpe eller leie? Du velger det som passer best for deg.

Video av ALTRAD Plettac


 

Malthus AS
Vassbotnen 1, 4313 Sandnes
Postboks 245, 4066 Stavanger

Send gjerne en e-post eller ring oss:
Telefon: +47 51 63 50 00
Telefaks: +47 51 63 00 33
E-post: malthus@malthus.no