ORMEN LANGE

Byggeår: 2004   •   Nord-norge

Ormen Lange var Norges største anleggsleir med en samlet grunnflate på mer enn 60.000 kvadratmeter og plass til nærmere 3000 mennesker samtidig.
side 1 - oktober 2006
side 6 - 4047 just
side 1 - 4099 just
Norsk Hydro bygget et stort mottaksanlegg for gass fra Ormen Lange-feltet i Norskehavet på Aukra, vest for Molde. Malthus har i samarbeid med Bautas hatt kontrakt med Skanska om levering av alle bygninger til den midlertidige anleggsleiren.


Hotellstandard

Kontrakten omfattet etablering og utleie av Norges daværende største anleggsleir, med en samlet grunnflate på mer enn 60.000 kvadratmeter. I tillegg til mannskapsforlegninger omfattet kontrakten etablering og utleie av midlertidige kontorer, garderobebygg, servicebygg, velferdsbygg, idrettshall og kantine. Kontrakten inkluderte også etablering av egne mildlertidige bygg for kontor, oppholdsrom, spiserom og toaletter inne på verksområdet.


Offisiell åpning

Riggingen var ferdig tre uker før fristen da leiren offisielt ble åpnet 15. desember 2004. Malthus har en stor flåte modulbaserte rom og ferdigstilte alle resterende rigger en uke før fristen gjennom hele prosjektet, og arbeidet ble utført i henhold til god HMS-standard.


Én million overnattingsdøgn

Anleggsriggen var planlagt med totalt 50 separate boligblokker i to etasjer, hver blokk med 44 boenheter. Resultatet ble hele 68 boligrigger, derav 2992 rom med eget toalett og dusj. Driftsselskapet ISS Serveringspartner drev anleggsleiren etter hotellprinsippet. Det vil si at beboerne fikk tildelt rom for nøyaktig den tiden de skulle arbeide på anlegget, og sjekket ut når de hadde fridager eller ferie.
 
Neste gang de kom på jobb igjen, fikk de tildelt et nytt rom. Ordningen fungerte svært bra og sikret en meget rasjonell og kostnadseffektiv drift. 
Malthus AS
Vassbotnen 1, 4313 Sandnes
Postboks 245, 4066 Stavanger

Send gjerne en e-post eller ring oss:
Telefon: +47 51 63 50 00
Telefaks: +47 51 63 00 33
E-post: malthus@malthus.no