Skoler

Vi bygger permanente eller flyttbare skoler. Et sunt innemiljø og gode planløsninger skaper god trivsel, økt konsentrasjon og bedre lærdom på skolen. 
malthus-smeaheia 01
malthus-smeaheia 05
malthus-smeaheia 14

Fleksibilitet og gjenbruk

Våre modulbygg har stor grad av fleksibilitet. Enhetene er flyttbare, og det er enkelt å utvide etter behov. Modulene fungerer nærmest som byggeklosser. Det vil si at det er enkelt å ta bort hele eller deler av bygget, og sette dem sammen igjen på nye måter. 

Med modulbyggets fleksibilitet kan skolebygget også bygges helt eller delvis om til grendehus, klubblokaler, treningslokaler eller kontorbygg. 

Flere alternativer

Et alternativ kan være å leie moduler eller et helt modulbygg for en kortere eller lengre periode.

Det er også mulig å utvide skolens kapasitet ved å bygge selvstendige paviljonger med få eller flere klasserom. Slike paviljonger holder like høy standard som permanente skolebygninger, og leveres gjerne med egne toaletter, spesialrom og ventilasjonsanlegg. 

Mer lærdom

Erfaring viser at det er lettere å tilegne seg lærdom og opprettholde konsentrasjonen i et godt innemiljø. Det er viktig med store mengder lys og luft til undervisning i mange timer i strekk daglig.

God ventilasjon

Ventilasjon skal minst være i henhold til tekniske bestemmelser i NS 3421 og arbeidstilsynets bestemmelse nr. 444. I tillegg er det regler for krav til areal pr. elev både inne og ute.

Riktig plassering av bygget i forhold til beregninger av sol- og vindforhold vektlegges høyt.

Bred erfaring

Vår brede og lange erfaring innenfor svært mange skolebygg er viktig for best mulig planløsning tilpasset hver enkel skoles behov. 

shutterstock 103175579

Referanser

Smeaheia skole

/bygg/modulbygg/skoler/malthus-smeaheia_17.jpg
BYGGEÅR: 2009   •   SANDNES
Les mer

Hauketo skole

/Bilder/Skoler/Hauketo%20Oslo/IMG_1371.jpg
BYGGEÅR: 2007   •   OSLO
Les mer
shutterstock 54460885

Kontakt oss

For mer informasjon - kontakt nærmeste Malthus-avdeling
Se vår oversikt
 

Virksomhetsområder

living-ic0n
public-ic0n
industry-ic0n
camp-ic0n
Malthus AS
Vassbotnen 1, 4313 Sandnes
Postboks 245, 4066 Stavanger

Send gjerne en e-post eller ring oss:
Telefon: +47 51 63 50 00
Telefaks: +47 51 63 00 33
E-post: malthus@malthus.no