HMSK

Sikker, rasjonell og lønnsom drift er en forutsetning for at vi skal kunne oppfylle våre mål og forpliktelser overfor for eiere, ansatte, leverandører, kunder og samfunnet for øvrig.
Vi har Achilles og Startbank kvalifisering, og sentral godkjenning
for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven.

Et sterkt fokus på Helse, Miljø, Sikkerhet og Kvalitet i alle ledd, skal bidra til et godt arbeidsmiljø, samt trygge og sunne arbeidsplasser. Vi har mål om 0 ulykker, 0 skader og at vi kan vise til 100% trygghet og trivsel.

Vi driver et kontinuerlig forbedringsarbeid for å sikre at alle våre aktiviteter planlegges, organiseres og utføres på en sikker måte. Styringssystemet er sertifisert og bygd opp i samsvar med ISO 9001:2008 standard. Vi har Achilles og Startbank kvalifisering, og sentral godkjenning for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven. Sammen skaper vi en trygg arbeidsplass som vi er stolte av og som andre respekterer.

Malthus har utarbeidet egen håndbok «min lille HMS». Lommeformat av håndboken kan lastes ned her.

ISO-sertifisering

Vi er stolte over å ha fått godkjent vårt kvalitetssikringssystem i henhold til ISO 9001 (Internasjonalt anerkjent standard for kvalitetsstyring)
Les mer
 
Om oss
Nyheter
Karriere
Modulbygg

Virksomhetsområder

living-ic0n
public-ic0n
industry-ic0n
camp-ic0n
Malthus AS
Vassbotnen 1, 4313 Sandnes
Postboks 245, 4066 Stavanger

Send gjerne en e-post eller ring oss:
Telefon: +47 51 63 50 00
Telefaks: +47 51 63 00 33
E-post: malthus@malthus.no