Flere rigger til Sør-Varanger Gruver
19.02.2009

Etter gjenopptaking av driften i Sør-Varanger gruver har det nye gruveselskapet arbeidet med oppgradering av de gamle installasjonene og forberedt driftsstart vår 2009.

Innkvarteringskapasiteten i Kirkenes er allerede anstrengt som følge av oppgraderingsarbeidene i de gamle produksjonsanleggene til Sør-Varanger gruver. Før produksjonsstart må det tilrettelegges for en pendlende arbeidsstyrke.

Vi har fått bestilling på å levere:

  • 1 stk boligrigg i Bjørnevatn
  • 1 stk boligrigg i Kirkenes
  • Kontorrigg i Kirkenes
  • 2 storkjøkken

Kontrakten representerer en verdi på ca 25 millioner eks. mva.Malthus AS
Vassbotnen 1, 4313 Sandnes
Postboks 245, 4066 Stavanger

Send gjerne en e-post eller ring oss:
Telefon: +47 51 63 50 00
Telefaks: +47 51 63 00 33
E-post: malthus@malthus.no