Malthus på Svalbard
13.11.2008

Gruvedriften i Svea på Spitsbergen ble startet i 1917. Store Norske Spitsbergen Kullkompani tok over driften i 1934 og har med visse avbrudd holdt hjulene i gang siden det.

Vi har utført arbeider ned til 75 grader effektiv kulde. Dyktige fagfolk som holder produktiviteten oppe under slike forhold er en forutsetning for å lykkes. Kunnskap om materialer og verktøys begrensninger i dette klima er absolutt nødvendig. Erfaring med hvilket maskinelt verktøy som tåler klimaet er avgjørende ettersom erstatningsutstyr ikke er tilgjengelig. En så enkel sak som en skjøteledning kan bli ubrukelig dersom du velger feil type eller ikke bruker den rett.

Fra desember til juni er Van Mijen fjorden tilfrosset og fly er eneste forbindelse med omverdenen. Detaljert planlegging av logistikk og arbeid er nødvendig for i det hele tatt å kunne arbeide under slike forhold.

Store deler av bygningsmassen i Svea er tilårskommen og svarer ikke til dagens krav. Behovet for utbedringer ble meldt høsten 2006, og vi fikk snart vårt første oppdrag i Svea. Malthus leverte første leilighetsbygg til Svea i løpet av vintermånedene januar - mars 2007. Til tross for klimatiske utfordringer, mørketid og utfordrende logistikk lyktes vi med å montere bygget på den vanskeligste tid av året, i henhold til planlagt fremdrift og i samsvar med planlagt budsjett.

Store Norske Spitsbergen gruvekompani ble så tilfreds med kvalitet, arbeidsmetode og prosess at vi raskt fikk neste oppdrag, som omfattet oppdatering av modulbasert messebygg / storkjøkken fra 1972. De eksisterende modulene hadde til tross for 35 års røff drift under ekstreme forhold, fortsatt en kvalitet som gjorde det lønnsomt å foreta utbedring fremfor ny leveranse. De 60 modulene ble etterisolert, vinduer skiftet og innvendige overflater ble oppgradert. Utbedringsarbeidet ble gjennomført mens kjøkkenet var i døgnkontinuerlig drift, uten vesentlig påvirkning av aktiviteten i bygget. Også denne gang ble arbeidet utført innenfor budsjett, og ferdigstillet 1 måned før plan.

Høsten 2008 påbegynte vi neste leielighetsprosjekt av samme type som vi leverte i 2007. Arbeidet pågår i skrivende stund, og alt tyder på at både budsjett og fremdrift skal innfris også denne gangen. I samarbeid med Store Norske Spitsbergen Gruvekompani ser vi allerede på neste oppdrag i Svea.

For Malthus har oppdragene i Svea vært viktige for å utvikle og utprøve arbeidsmetoder, verktøy og utstyr under de mest ekstreme arbeidsforhold. Utfordringer med permafrost, vann og avløp, takvann osv. krever løsninger som må utprøves over tid. Vissheten for at modulkonstruksjonene holder mål er bekreftet i de mange gamle bygg som fortsatt er i daglig bruk i Svea. I et isolert samfunn som Svea er kvalitet, komfort og aktivitet avgjørende for trivsel. Verdens nordligste buldrerom levert av Malthus er bare et bidrag i så måte.
 Malthus AS
Vassbotnen 1, 4313 Sandnes
Postboks 245, 4066 Stavanger

Send gjerne en e-post eller ring oss:
Telefon: +47 51 63 50 00
Telefaks: +47 51 63 00 33
E-post: malthus@malthus.no