Ny anleggsleirkontrakt på Sørlandet
01.01.2007

Malthus leverer anleggsleir til Norges største veiprosjekt

Det er svært mange som ser frem til at den nye E18 mellom Grimstad og Kristiansand åpner sommeren 2009. Den nye vegen vil gi en redusert reisetid på om lag 10 minutter, fra 40 til 30 min.

Offentlig-Privat-Samarbeid (OPS)
Dette er det største veiprosjektet som noen sinne er satt i gang her i landet, i alle fall i OPS-sammenheng. Jobben er stor og utfordringene mange. For at arbeidet skal kunne sluttføres innen tidsfristen, skal det drives anleggsarbeid på minst 20 forskjellige strekninger av veien samtidig.

Det er satt opp følgende hovedmål for den nye strekningen:
- Vegen skal ha en høy og jevn trafikkstandard som bidrar til å bedre framkommeligheten og redusere transportkostnadene.
- Vegen skal ha en høy sikkerhetsmessig standard som bidrar til å redusere trafikkulykkene og deres kostnader.
- Vegen skal ha en god estetisk og miljømessig standard.
- Vegen skal ivareta bomiljøet og det biologiske mangfoldet langs vegen.

Prislapp: ca 3 000 000 000
Den smale firefelts motorveien skal strekke seg over en etappe på fire mil mellom Øygardsdalen i Grimstad og Rona i Kristiansand. Veien må bygges på tvers av terrengets naturlige formasjoner. Det betyr at den skal krysse mange dalfører og høydedrag. Dette krever at enorme mengder steinmasse flyttes rundt. Estimert prislapp: Rundt tre milliarder.

Arbeidsinnsats tilsvarende 3 000 - 4 000 årsverk.
En tomelfingerregel er at man regner 1,4 årsverk pr. investert million. Det innebærer at man på dette anlegget får en arbeidsinnsats tilsvarende 3.000 til 4.000 årsverk.

Mannskapsrigg og kantine
Hovedkontoret ligger i Lillesand. Det vil være ca 500 mann i arbeid til enhver tid. De vil jobbe på minst 20 forskjellige strekninger av veien samtidig. Malthus leverer mannskapsrigg og kantine hvor 350-400 mann skal bo og spise frem til motorveien åpner sommeren 2009.

Kilder: www.vegvesenet.no og www.fevennen.no

Malthus AS
Vassbotnen 1, 4313 Sandnes
Postboks 245, 4066 Stavanger

Send gjerne en e-post eller ring oss:
Telefon: +47 51 63 50 00
Telefaks: +47 51 63 00 33
E-post: malthus@malthus.no