Ny kontrakt for Malthus på Setermoen
31.03.2011

Malthus har inngått kontrakt med Forsvarsbygg Utvikling Nord på bygging av 48 befalsforlegninger på Setermoen. Kontrakten er en totalenterprise og innebærer både prosjektering og bygging av befalsforlegningene. Dette innebærer 26 stk. ettroms leiligheter og 22 stk. toroms leiligheter. Videre skal det bygges 28 garasjeplasser med 48 boder i andre etasje. Infrastruktur og arealer ute skal også opparbeides og ferdigstilles. Forlegningene skal stå ferdig i april 2012.

Kontraktens verdi er ca. 50 millioner kroner.Malthus AS
Vassbotnen 1, 4313 Sandnes
Postboks 245, 4066 Stavanger

Send gjerne en e-post eller ring oss:
Telefon: +47 51 63 50 00
Telefaks: +47 51 63 00 33
E-post: malthus@malthus.no