Nye prosjekter på Sørlandet
22.06.2010

Malthus har mottatt 3 barnehager i bestilling av Kristiansand kommune. Dette innebærer totalt 66 moduler fordelt på Møllestua 1, Marvika 3 og barnehage i Bispegra.

I tillegg har Lyngdal kommune bestilt en barnehage bestående av 30 moduler (fem avdelinger) og leieperiode er på 2 år.

Lyngdal kommune har samtidig bestilt 11 moduler til Lyngdal Kristelige Grunnskole. Leieperiode er på 10 år og riggen skal stå klar til skolestart i august 2010.

Kristiansand kommune har også bestilt 1 rigg på 22 moduler (nødbolig for bostedsløse). Utgangspunktet er utleie i 2 år med opsjon på ytterligere 2 år.Nymo Eydehavn har bestilt en boligrigg og en kontorrigg i forbindelse med ferdigstillelse av en ny boligplattform i Eydehavn. Apply Leirvik skal ha 3 boligrigger, garderoberigg, spisesal og resepsjonsbygg. Til sammen utleie av 150 moduler.

Malthus AS
Vassbotnen 1, 4313 Sandnes
Postboks 245, 4066 Stavanger

Send gjerne en e-post eller ring oss:
Telefon: +47 51 63 50 00
Telefaks: +47 51 63 00 33
E-post: malthus@malthus.no