ONS 2006 monteringen er i gang
01.01.2007

Vi har startet på 40 meteren
Før påske monterte vi 80 meter av stålet. (40x152 meter.)

Etter påske jobber fire mann for fullt med dette prosjektet, slik at vi er sikre på at alt blir ferdig i riktig tid.

Malthus har levert messetelt til ONS siden 1974.
Her monterer vi digre plasthaller, kombinerer dem med tunneltelt, slik at besøkende kan gå tørrskodd mellom hallene, leverer hus på hjul til vaktfolkene etc.

Malthus AS
Vassbotnen 1, 4313 Sandnes
Postboks 245, 4066 Stavanger

Send gjerne en e-post eller ring oss:
Telefon: +47 51 63 50 00
Telefaks: +47 51 63 00 33
E-post: malthus@malthus.no