Overkommandoens boligkvarter overlevert
21.08.2009

De første to av i alt tre hybelhus i Bodin leir ble overlevert Forsvarsbygg 01.8.2009. og innflytting tok til allerede samme dag.

20.08.09 ble det avholdt en enkel overtakelsesseremoni. Både forsvarets brukere og ledelsen i Forsvarsbygg er veldig fornøyd med byggene vi har levert.

Byggetid ned i 2 mnd pr bygg er en prestasjon når en kjenner kvalitet, teknisk nivå og arkitektur i byggene.

Et tredje bygg er allerede produsert og står på lager i påvente av byggetillatelse.

Malthus har en 3 årig leieavtale med forsvarsbygg, og vil deretter flytte byggene dersom Forsvarsbygg ikke velger å benytte sin opsjon for utkjøp.

Les artikkelen om overleveringen i Avisa Nordland her.



Malthus AS
Vassbotnen 1, 4313 Sandnes
Postboks 245, 4066 Stavanger

Send gjerne en e-post eller ring oss:
Telefon: +47 51 63 50 00
Telefaks: +47 51 63 00 33
E-post: malthus@malthus.no