Smeaheia skole - Nybygget er tatt i bruk
18.08.2009

Skrevet av: Tor A. Isene (Rektor) Foto: Tor A. Isene

Framdriften med det nye skolebygget holdt akkurat, så bygget kunne ta imot elevene første skoledag. Takket være intens jobbing til alle tider av døgnet og i hele ferien kom vi akkurat i mål.

Ved skolestart var det registrert 262 elever. Nybygget gir plass til 2 paralleller på alle trinn og elevkapasiteten blir på nesten 400 elevplasser.

Siden byggegjerde ble satt opp 21. april har byggherren fått opp bygget på 12 uker. Foruten prosjektleder, entrepenør og håndverkere vil rektor spesielt framheve innsatsen til verneombud Arild Skimmeland som har brukt mye tid for at vi skal få et moderne og funksjonelt bygg. Takk også til alle dere som har vært engasjert i Byggetrinn 2 og som har gjort dette mulig! 
 

Malthus AS
Vassbotnen 1, 4313 Sandnes
Postboks 245, 4066 Stavanger

Send gjerne en e-post eller ring oss:
Telefon: +47 51 63 50 00
Telefaks: +47 51 63 00 33
E-post: malthus@malthus.no