Stor kontrakt med Oslo Lufthavn
04.03.2011

Malthus er tildelt kontrakt av OSL Gardermoen for etablering av anleggsleir for utbyggingen av terminalen på Oslo Lufthavn, Gardermoen. Kontrakten er estimert å ha en samlet verdi på ca 270 mill.

I samarbeid med ISS Camp Services skal Malthus stå for forpleining og innkvartering under hele utbyggingen, hvor Malthus selv etablerer bygningsmasse og samarbeidspartner ISS ivaretar drift av anleggsleirene.
Malthus er også ansvarlig for opparbeidelse av infrastruktur inkludert parkeringsarealer for anleggsleirene, samt drift av parkeringsarealer og veier.

Etablering av anleggsleiren skal utføres på to steder; Camp Nord med inntil 240 personer og Camp Sør med inntil 416 personer.
Begge leirer vil inneholde blant annet kantine, lounge og eget velferdsbygg. Lounge, resepsjon og samtlige gjesterom vil ha tilgang til TV og internett.

Camp Nord skal stå klar 1. juni 2011 og Camp Sør vil stå klar sommeren 2012. Begge anleggsleirene vil være i drift til utbyggingen er ferdig i 2017.

I perioden 15. mars til og med 1. juni vil Malthus dekke behovet for overnatting til entreprenører på OSL Gardermoen i sin eksisterende camp Dal Overnatting.
Dal Overnatting har egen kantine og 176 gjesterom med TV og internett tilgang.

All reservasjon/bestilling vil under utbyggingen foregå direkte til Malthus / ISS etter forutgående godkjenning av selskap som entreprenør til utbyggingen Oslo Lufthavn, Gardermoen.

Oslo Lufthavn AS (OSL) eier og driver Norges hovedflyplass, Oslo Lufthavn, Gardermoen - og er et heleid datterselskap av Avinor.

Kontrakten bekrefter Malthus ledende posisjon innefor anleggs leir konseptet. Dette er den tredje store kontrakten selskapet er tildelt de siste 9 månedene, med en samlet kontrakts-verdi på ca. 900 millioner kroner.Malthus AS
Vassbotnen 1, 4313 Sandnes
Postboks 245, 4066 Stavanger

Send gjerne en e-post eller ring oss:
Telefon: +47 51 63 50 00
Telefaks: +47 51 63 00 33
E-post: malthus@malthus.no