Terje Vareberg - Ny styreformann i Malthus
27.04.2011

Terje Vareberg er valgt til ny styreformann i Malthus AS. Han erstatter Arne Norheim som har hatt vervet i 8 år.

Malthus AS
Vassbotnen 1, 4313 Sandnes
Postboks 245, 4066 Stavanger

Send gjerne en e-post eller ring oss:
Telefon: +47 51 63 50 00
Telefaks: +47 51 63 00 33
E-post: malthus@malthus.no