Videre utleie av Ormen Lange
31.10.2007

Malthus har inngått kontrakt med Skanska / Norske Shell om videre utleie av leir for
Ormen Lange.

Leiren skal betjene mannskaper som skal drive igangkjøring av hovedanlegg og nye prosjekter i tilknytning til hovedanlegg. Kontrakten inneholder boligrigger, kantine, servicebygg, kontorbygg, garderobebygg og informasjonssenter. Kontraktens lengde er på 2 år, med opsjon på forlengelse.

Malthus AS
Vassbotnen 1, 4313 Sandnes
Postboks 245, 4066 Stavanger

Send gjerne en e-post eller ring oss:
Telefon: +47 51 63 50 00
Telefaks: +47 51 63 00 33
E-post: malthus@malthus.no