MALTHUS ISO SERTIFISERT!

21.05.2013

Sertifiseringen innebærer at Malthus systemer og prosesser for oppfølging av kvalitet er gjennomgått og godkjent i henhold til kravene i ISO 9001:2008. Dette betyr at virksomhetens prosesser og styringssystem vil følges opp regelmessig gjennom interne og eksterne revisjoner – ref krav om kontinuerlig forbedring. Målet vil være å sikre en mest mulig effektiv, sikker, kvalitetsmessig og miljøvennlig drift.

 

Fra før er Malthus sertifisert av Achilles, registrert som leverandør i StartBank og har «sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven»

 

Hvorfor bli sertifisert

Vi ser at bransjen er i endring. Flere av våre oppdragsgivere etterspør kvalitetssystem som er sertifisert i henhold til ISO. Dette resulterte i at vi våren 2012 startet et løp mot en ISO-sertifisering. Malthus Norge og Malthus Canada er nå sertifisert i henhold til ISO 9001:2008. Våre ansatte har her vist et flott engasjement. Det at vi nå har sertifiserte bedrifter, kommer kundene til �� merke ved at vi kan vise til strukturert arbeidsform, med fokus på planlegging og optimal gjennomføring. Vi kommer kort og godt til å heve nivået på arbeidet vi utfører. Vi tror det er positivt at Malthus nå bidrar med å sette en høy kvalitetsstandard i vår bransje og tror flere leverandører vil følge etter.

 

Fremtidsrettet nettbasert system

Da Malthus Norge og Malthus Canada bestemte seg for å gjennomføre en ISO-sertifisering, visste ledelsen at det kom til å bli en omfattende prosess. Bedriftene hadde to vidt forskjellige utgangspunkt. Malthus Norge den eldste og største, mens Malthus Canada den yngste og minste, i alle fall i antall ansatte. Bedriftene hadde allerede et HMS- og kvalitetsstyringssystem på plass da prosessen begynte. Dette er nå videreutviklet i henhold til ISO 9001:2008. Det er brukt mye tid på å gå gjennom det materialet som forelå, som nå er oppdatert og revidert. Denne kartleggingen har vært svært nyttig og lærerik. Nå har vi et framtidsrettet, nettbasert system som beskriver virksomheten i våre bedrifter.

 

God tilbakemelding

For å bli sertifisert nytter det ikke bare å ha systemet for kvalitetsstyring på plass. En akkreditert revisor må gjennomføre revisjoner av bedriftens systemer for å kontrollere at «liv og lære» stemmer, at vi faktisk driver slik vi har beskrevet i systemet. Vi fikk her en god tilbakemelding fra revisor. Dette er mye takket være innsatsen som er gjort i hele bedriften. Med ISO-sertifikatet vel i havn, fortsetter det kontinuerlige forbedringsarbeidet som Malthus må vise til for å få beholde sitt 9001-sertifikat. Revisor vil komme igjen hvert år for å kontrollere at vi holder den kvaliteten vi skal.


Kundetilfredshet er viktig i Malthus forretningsfilosofi. Vår forretningsvirksomhet og operative prosesser er utviklet og implementert slik at vi skal kunne levere kvalitet i alle våre produkter og tjenester. Vi sørger for at all vår virksomhet gjennomføres i overensstemmelse med kunders krav og forventninger, gjeldende lover og forskrifter. Våre aktiviteter skal foregå uten å føre til skade på mennesker, miljø og materiell. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre effektiviteten av vårt HMS & Kvalitetssystem og foretar systematisk innhenting og analyse av kundetilfredshetsmålinger. Våre målsettinger fokuserer kundetilfredshet og kontinuerlig forbedring. Ledelsen er forpliktet til å sikre implementering av politikk og mål ved å gjennomgå og regelmessig overvåke resultatoppnåelse.


 

Malthus AS
Vassbotnen 1, 4313 Sandnes
Postboks 245, 4066 Stavanger

Send gjerne en e-post eller ring oss:
Telefon: +47 51 63 50 00
Telefaks: +47 51 63 00 33
E-post: malthus@malthus.no