Malthus og Uniteam slår seg sammen og blir en ledende leverandør av modulbygg og containere.

29.05.2017

Malthus og Uniteam slår seg sammen og blir en ledende leverandør av modulbygg og containere. Det sammenslåtte selskapet vil ha 150 ansatte fordelt på seks land, med en årsomsetning på over en milliard kroner.
 
Konsernsjef i Malthus, Arild Ollestad, blir leder for det sammenslåtte selskapet, som skal hete Malthus Uniteam AS.
 
«Vi slår oss sammen for å kunne tilby bedre, mer effektive og fremtidsrettede løsninger for våre kunder, gjennom innovasjon og produktutvikling. Vårt mål er å bli det mest innovative og lønnsomme modul- og container selskapet i Norden, med ambisjon om ytterligere internasjonal vekst.», sier Arild Ollestad.
 
Etterspørselen etter midlertidige bygg og bygninger som kan ferdigstilles på kort tid er stor og økende, både i offentlig og privat sektor, i Norge og internasjonalt. Begge selskapene har allerede oppnådd internasjonal anerkjennelse for kreative og nyskapende løsninger for blant annet sykehus, omsorgsboliger, samt midlertidige kontorer og innkvartering for industri, bygg- og anleggsbransjen.
 
Ledelsen mener at sammenslåingen gir Malthus Uniteam den riktige kompetansen samt finansielle styrken for ytterligere vekst i Norge, Norden, samt internasjonalt. 
 
«Vi er stolte av å komme inn som medeiere i Malthus Uniteam sammen med Reiten & Co og resten av aksjonærfelleskapet. Sammen er vi sterkt motivert av å være med på og utvikle norskeide, internasjonale virksomheter. På sikt vil en børsnotering vurderes for å supportere ytterliggere lønnsom vekst.», sier Ståle Kyllingstad, CEO og eier av IKM Gruppen, som vil bli en av hovedaksjonærene i det nye selskapet.
 
«Reiten & Co har vært en langsiktig eier i Malthus med målsetting om å skape en global aktør med betydelig konkurransekraft. Med denne sammenslåingen er Malthus Uniteam godt posisjonert for ytterligere vekst, og eierne deler visjonen om å utvikle norskeide virksomheter internasjonalt», sier Bård Brath Ingerø, Managing Partner i Reiten & Co og styreleder i Malthus Europe.
 
Sammenslåingen er med forbehold om endelig godkjennelse fra konkurransetilsynet.

https://www.dn.no/nyheter/2017/05/29/2049/Industri/satser-pa-bors-for-nytt-selskap
 
For ytterligere kommentarer: Kontakt: Arild Ollestad, 48402321, arild.ollestad@malthus.no
 
Om Malthus

  • Omsetning 670 mill. forventet i 2017
  • Malthus er en ledende leverandør av modulbygg og camper i Norge, med tilstedeværelse i Canada og UK. Malthus er også ledende innen forskalingssystemer og byggutstyr.
  • Utleie og salg: Malthus både selger og leier ut moduler og modulbygg.
  • www.malthus.no
 
Om Uniteam
Omsetning 360 mill. forventet i 2017
Uniteam er en betydelig leverandør til sivil sektor innen petroleumsvirksomhet, bygg og anlegg, samt offentlige prosjekter som barnehager, skoler, omsorgsboliger, sykehus osv. Gruppen har også avdelinger i Sverige, Polen og Kina
Utleie og salg: Uniteam både selger og leier ut containere og moduler
www.uniteam.com


   malthuslogo  uniteamlogo

Malthus AS
Vassbotnen 1, 4313 Sandnes
Postboks 245, 4066 Stavanger

Send gjerne en e-post eller ring oss:
Telefon: +47 51 63 50 00
Telefaks: +47 51 63 00 33
E-post: malthus@malthus.no