Malthus på plass i Nyhamna igjen

26.03.2014

Malthus var på Aukra da prosesseringsanlegget for Ormen Lange feltet ble bygget opp. Anleggsleiren var den gang den største i Norge. På topp hadde den en kapasitet på 3000 personer.

Nyhamna er der hvor gassen fra Ormen Lange feltet blir tatt inn. Ormen Lange-feltet er det nest største gassfeltet som er påvist og satt i drift utenfor norskekysten på norsk kontinentalsokkel. Fra Nyhamna eksporteres gassen til Easington i England via en 1 300 kilometer lang rørledning. Gassen fra dette anlegget dekker i dag ca 20% av Englands forbruk.

I forbindelse med modifisering av anlegget skal der bygges en ny leir. Modifiseringen av anlegget på Nyhamna er for å kunne ta inn gassen fra Aasta Hansteen-feltet.
Den nye leiren vil bli på 10 borigger, men kan øke til 15. I tillegg skal der bygges kantine for 500 personer. I kontrakten inngår der også 2 kontorbygg. Det første kontorbygget vil stå klart i mai måned og resten av bygningene til nyttår. Leiren vil bli i bruk ut 2016. Kanskje lenger.

Kontrakten ble undertegnet den 25. februar. På bilde for signering av kontrakt er: fra høyre Torvald Ree, Salgssjef i Malthus AS, Lisbeth Varhaugvik, Procurement Group Leader fra Kværner og Rune Ophus, Adm.dir i Malthus AS.

Et spennende oppdrag for Malthus og vi ser frem til en god gjennomføring!

Malthus AS
Vassbotnen 1, 4313 Sandnes
Postboks 245, 4066 Stavanger

Send gjerne en e-post eller ring oss:
Telefon: +47 51 63 50 00
Telefaks: +47 51 63 00 33
E-post: malthus@malthus.no