Malthus utvider Leira mottak

30.03.2016

Leira tok imot sine første beboere 1. mars 1990,
og har siden hatt godt over 2.000 asylsøkere innom, for kortere eller lengre tid, varierende fra noen få dager til mange år.
Her har det bodd mennesker fra 50 ulike land i løpet av disse årene.
Mottaket ble etablert som et midlertidig mottak, men har vist seg å være så permanent som et mottak kan bli.
Bygningene eies av UDI  og instrukser kommer derifra.
UDI driver ingen mottak selv, men setter bort driften til andre. Noen drives av private; personer og organisasjoner, andre har kommuner som "driftsoperatør", som Leira.
Den daglige drifta av Leira står altså Levanger Kommune for, og staben er også ansatt der. I dag er det ca. 26 årsverk på Leira, fordelt på 41 personer.

Eksisterende mottak utvider kapasiteten med totalt 40 plasser for mindreårige asylsøkere.
Prosjektet består av to like bygg hvert på 602m2 BTA.
Utvidelsen vil generere mellom 30 og 40 nye arbeidsplasser i kommunen og vil stå ferdig i løpet av juli 2016. 

Malthus AS
Vassbotnen 1, 4313 Sandnes
Postboks 245, 4066 Stavanger

Send gjerne en e-post eller ring oss:
Telefon: +47 51 63 50 00
Telefaks: +47 51 63 00 33
E-post: malthus@malthus.no