Trandum internat modul 3

28.01.2016

Alle 92 moduler er på plass i Politiets utlendingsenhet internat lokalisert på Trandum i Ullensaker kommune.Statsbygg oppførte i perioden 2011-2013 modul 1 og 2. Malthus er godt i rute med modul 3 og driften går som planlagt.Modul 3 skal inneholde 90 vanlige enkeltrom med tilhørende vaktrom og støttefunksjoner. I tillegg bygges en sikkerhetsavdeling som flyttes fra eksisterende bygning. Denne består til sammen av 13 celler. Modul 3 kobles til eksisterende anlegg via en lukket gangbane på terreng. Byggeoppdraget gjennomføres som et modulbygg. Bygningen har tilnærmet sikkerhetsnivå som et lukket fengsel.

 

Malthus AS
Vassbotnen 1, 4313 Sandnes
Postboks 245, 4066 Stavanger

Send gjerne en e-post eller ring oss:
Telefon: +47 51 63 50 00
Telefaks: +47 51 63 00 33
E-post: malthus@malthus.no