Historien til Malthus

Selveste eiendomskongen Olav Thon var den aller første som leide brakker av Malthus på 1980-tallet.  Her kan du lese om noe av det som har skjedd gjennom selskapets 40 år lange historie. 
 

Dagen det startet...

Malthus AS ble grunnlagt 1. januar 1974 som et resultat av fusjonsforhandlinger mellom Leif Malthus & Co AS i Stavanger og Ole Tjessem Mekaniske Verksted på Figgjo.

Agenturselskapet Leif Malthus & Co AS drev salg- og distribusjon av forskalingsformstaget i Norge. Alt som ble solgt var produsert av Ole Tjessem Mekaniske Verksted på Figgjo. Grunnleggerne Leif Malthus og Ole Tjessem hadde et mangeårig nært samarbeid frem til sammenslåingen.

 mgl9710Leif Malthus hadde gjort flere forsøk på å ansette en daglig leder, men uten å lykkes. Det var enighet om å gjøre et aller siste forsøk. I den forbindelse ble det engasjert en ”headhunter” i 1973.
 

1973:

Den opprinnelige tekstilingeniøren Reidar Maaseide fra Langevåg var den gang 39 år og salgssjef hos Jonas Øglænd AS i Sandnes. Han fikk tilbud som disponent i Leif Malthus & Co AS. 30. november 1973 takket Maaseide ja til jobben.

"Etter en del overveielser tok jeg jobben. Jeg tenkte at det kunne være interessant å gjøre noe helt nytt. Målet var sammenslåing av Ole Tjessem Mekaniske Verksted og Leif Malthus & Co, slik at jeg også kunne kjøpe meg inn i selskapet. Etter kort tid ble vi enige om å arbeide for en sammenslåing av selskapene." Reidar Maaseide

Malthus-navnet ble bevart, og familiene Malthus, Tjessem og Maaseide fortsatte som aksjonærer med ca. 1/3 av aksjene hver.

 

Omsetningen skjøt fart, og doblet seg i en årrekke.

Etter kort tid satte selskapet i gang jakten etter nye produktgrupper. Moelven Brugs brakker, Rubbhaller fra W. Giertsen og Skyclimber hengestillas var blant disse.
 

1974:

Malthus har hatt egen stand på oljemessen siden 1974. Oljerevolusjonen i Rogaland medførte et stort behov for midlertidige løsinger, som gav Malthus god vind i seilene.  Bedriften utvidet varetilbudet til Moelven brakker, stillaser og presenninger. 
 

1975:

Sommeren 1975 fikk selskapet innvilget eneretten på Malthus forskalingstag.  Selskapet fikk dermed hele forskalingsavdelingen til Trafikk og Veimerking, som også ble flyttet til den gamle fabrikken på Figgjo. En viktig konkurrent var borte og Malthus fikk en betydelig kapasitetsøkning.
 

1976:

Sommeren 1976 startet utviklingen av Malthus kassettforskaling. Produksjonen startet fra Granvin Pall-fabrikk i Hardanger. Etter kort tid ble kapasiteten sprengt. En ny produsent ble etablert i Nordli i Trøndelag, samtidig som  mgl9645Røisvoll Trevare på Kolbu gikk i gang med kassettproduksjon.

På 1980-tallet startet firmaet å leie ut brakker. Den første brakken som ble leid ut var til Olav Thon. Han hadde kjøpt de Røde Sjøhus i Stavanger.

"En håndverker fra Hallingdal ønsket å bo i en brakke i stedet for hotell eller pensjonat. Han renoverte de Røde Sjøhus i Stavanger, og ønsket å jobbe når det passet han. Olav Thon leide denne brakken i flere år, og etterspørselen etter brakker og telt økte betraktelig."  Reidar Maaseide
 

1981:

I 1981 utviklet Malthus i samarbeid med Ås landbrukshøyskole et kassettforskalingssystem, som var tilpasset landbruksbygninger til bøndene. Dette var et enkelt forskalingssystem som bonden kunne bygge ut, bruke om igjen og det var enkelt å ta i bruk.

"Bøndene hjalp hverandre gjerne i form av dugnadsinnsats. Dette ble en kjempesuksess som gav stor økonomisk gevinst." Reidar Maaseide

 

1984:

I 1984 ble det etablert en egen produksjonsavdeling for Malthus-kassetter på Figgjo.
 

1987:

Malthus flyttet inn i nytt hovedkontor på Forus.
 

1988:

Det store økonomiske krakket kom i 1988. Malthus var derfor nødt til å redusere arbeidsstokken fra 70 til 35.

"Vi hadde heldigvis god egenkapital og bygget var tilpasset vårt eget behov. Men den økonomiske situasjonen normaliserte seg ikke før i 1992, men vi klarte likevel å komme på plussiden. Det som reddet selskapet var en sunn egenkapital og halvering av kostnadene." Reidar Maaseide
 

1989:

I 1989 døde Leif Malthus, 92 år gammel. Kort tid etter solgte Malthus-familien sine aksjer til Reidar Maaseide. 
skmbt c28414031415020 - copy


1996:

Den 16. april 1996 overtok Trond Hatlestad (t.v. på bildet) som administrerende direktør etter Reidar Maaseide (t.h. på bildet). Ole Tjessem jr. inntok stillingen som fabrikksjef på Figgjo, etter sin far Sigurd Tjessem.


 

1998:

I 1998 kjøpte Malthus liftvirksomheten til Lønne Maskin.
 

2004:

Anleggsleiren for Ormen Lange-utbyggingen ble offisielt åpnet 15. desember 2004. Den inneholdt hele 68 rigger og 2992 rom med eget toalett og dusj. Ormen Lange var Norges største anleggsleir med en samlet grunnflate på over 60.000 kvadratmeter. Prosjektet hadde en samlet verdi på ca. 240 millioner kroner for Malthus.
 

2006:

Malthus fikk ny hovedaksjonær. Investeringsselskapet Reiten & Co kjøpte 75 prosent av aksjene i Malthus. Gjennom avtalen ble selskapet styrket operasjonelt, finansielt og strategisk. Dette sikret vekst både i Norge og internasjonalt.
 

2007:

Selskapet etablerte i 2007 Malthus AB i Sverige og kjøpte Liftbolaget.
 

2010:

Med selskapets kompetanse innen bygging og drift av anleggsleirer satset Malthus i Storbritannia og Canada. Kontorene ble etablert i St . John på New Foundland, Toronto og Aberdeen.

Samme året fikk Malthus sin første store internasjonale kontrakt med kunden Vale Inco. Det var en anleggsleir med borigger, kantine, resepsjon og bygg for sosiale aktiviteter for hele 1000 mennesker. Leieperioden var fra 2011 til 2014.
 

2011:

Malthus inngikk kontrakt med Trondheim om to sykehjem til 210 millioner kroner.

Samme året signerte Malthus kontrakt med Petrofac om en anleggsleir på Shetland. Anleggsleiren inneholdt bofasiliteter, kantine og andre fasiliteter for 850 personer. Leieperioden startet i 2011.
 

2012:

I 2012 inngikk Malthus kontrakt med Exxon Mobil/Kewit Kværner Contractor om en anleggsleir på Newfoundland for Hebron-utbyggingen. Salgsprosjektet var bofasiliteter for 400 mennesker og kontorlokaler for 250 mennesker.

I 2012 solgte også Malthus liftvirksomheten til Brubakken, omorganiserte ledelsen i konsernet og Espen Ingebretsen inntok stillingen som konsernsjef.
 

2013:

Det ble i 2013 utviklet en ny vekststrategi og en femårsplan for videreutvikling av selskapet. Malthus har vært i sterk vekst de seneste årene, således er det gjennomført reorganisering av virksomheten for å imøtegå ny vekst i tiden fremover. Malthus er et milliardkonsern med et stort uforløst potensiale som vi tar mål av oss å innfri til det fulle.
"Selskapets grunnlag for suksess er nytenking, fleksibilitet og tilpassing etter markedets behov. Gode arbeidere har sammen gjort dette mulig. "
Reidar Maaseide 

Virksomhetsområder

living-ic0n
public-ic0n
industry-ic0n
camp-ic0n
Malthus AS
Vassbotnen 1, 4313 Sandnes
Postboks 245, 4066 Stavanger

Send gjerne en e-post eller ring oss:
Telefon: +47 51 63 50 00
Telefaks: +47 51 63 00 33
E-post: malthus@malthus.no